Vandmedicinering

Fordele ved vandmedicinering:

  • Virker hurtigt
  • Minimerer risikoen for krydskontaminering
  • Omkostningseffektiv
  • Understøtter ansvarlig brug af antibiotika

Vellykket vandmedicinering

For at få succes med vandmedicinering skal du sikre god vandkvalitet, et egnet drikkevandssystem og produkter med den rigtige formulering.

Kvalitet af vandsystem

Kvalitet af drikkevand

Kvalitet af produkter

At investere tid og penge i dette er en del af en velfungerende landbrugspraksis og vil betale sig med hensyn til dyrenes ydeevne og sundhed.

Det rigtige antimikrobielle middel

Ved akutte sygdomstilfælde skal behandlingen typisk opstartes, før laboratorieresultaterne  er tilgængelige. Hvis det er nødvendigt at foretage en ændring af det antimikrobielle middel, er det nemt at håndtere når man anvender vandmedicinering..

Det rigtige dyr

Vandmedicinering kan målrettes én sektion (eller endda en sti).

Det rigtige tidspunkt

Vandmedicinering giver dig mulighed for at afvente og observere. Du er i stand til at handle hurtigt, hvis dyrene bliver syge.

Den rigtige dosis

Med vandmedicing minimerer du  risikoen for under- eller overdosering, da du sikrer en mere jævn fordeling mellem dyrene end ved fodermedicinering.

Eksterne links

Downloads 

keyboard_arrow_up