Halthed hos kvæg

Halthed hos kvæg er et almindeligt smertefuldt sundhedsproblem, som påvirker dyrevelfærd og produktivitet. Markant halthed reducerer mængden af dagligt tørstofindtag hos dyrene, hvilket i sidste ende resulterer i lavere mælkeydelse. Denne effekt var endnu tydligere hos kvier end hos flergangs kælvere.1

Men udover nedsat mælkeproduktion, påvirker dårligere reproduktions resultater, højere behandlingsfrekevns og lønomkostninger hele gårdens økonomiske resultat. Derudover har halthed en tendens til at ændre køernes liggeadfærd, hvilket øger risikoen for følgesygdomme, som er en af hovedårsagerne til, at køer forlader besætningen før tid.1

Integreret tilgang

Dechra støtter dig i en integreret tilgang, hvor god besætningsstyring, tidlig diagnose og korrekt behandling holder din besætning kørende.

Halthed hos kvæg - Dechra's Integreret tilgang

Med stigende besætningsstørrelser og løsdrift har smitsomme halthedssygdomme som digital dermatitis spredt sig. At sikre gode staldforhold, såsom tilstrækkelig strøelse, gode gulvforhold og fjernelse af gødning, er de første forebyggende tiltag.

Regelmæssig klovbeskæring af en professionel klovbeskærer, hjælper med at opdage eventuelle problemer tidligt. Intern og ekstern smittebeskyttelse er nøglen til succes: undgå at integrere inficerede dyr i flokken. Egnede rengøringsfaciliteter til støvler og værktøj beskytter ikke kun dine dyr, men gør også arbejdsglæden større.

Korrekt behandling af smitsomme klov- og lemmelidelser skal omfatte korrekt og regelmæssig klovbeskæring. Find ud af, hvilke klovbeskæringsintervaller, der passer bedst til den pågældende besætnings behov. Efter korrekt rengøring og håndtering af infektiøse halthedstilfælde, behandles de angrebne klove med en antibiotisk spray. En bandage kan påføres for at holde dyrets klov ren og beskyttet.

Halthed er ikke en sygdom, men et klinisk tegn på smerte relateret til bevægelsessystemet. I de fleste tilfælde er klovlæsioner hovedårsagen til at køer halter. Baseret på deres ætiologi opdeles klovlæsioner i infektiøse og non-infektiøse læsioner. Den mest almindelige infektiøse klovlæsion er digital dermatitis. Hvorimod sår, blødninger og white line disease er de mest almindelige non-infektiøse klovlæsioner hos malkekvæg.

Forekomsten af halthed er, på trods af øget bevidsthed omkring den økonomiske konsekvens, stadig ekstremt høj.1,2 Faktorer, der kan have indflydelse på halthed, kan kategoriseres i 3 grupper: miljøfaktorer, management og faktorer relateret til den enkelte ko.

Korrekt behandling af en halt ko skal først omfatte en korrigerende klovbeskæring. I klovbeskæringsprocessen kan den berørte klov inspiceres grundigt, hvilket muliggør en præcis diagnose. Antiinflammatoriske midler og lokalbedøvelse kan administreres til øjeblikkelig og efterfølgende smertelindring. 3,4 Infektiøse klovsygdomme kan behandles enten lokalt og/eller systemisk under hensyntagen til ansvarlig brug af antibiotika og prognosen i det enkelte tilfælde. Efter lokal behandling af kloven skal der påføres en bandage i et par dage for at holde dyrets klov ren og beskyttet.

Mens koen er i klovbeskæringsprocessen, tilrådes profylaktisk klovtrimning af de andre klove for at sikre, at der ikke er skjulte eller begyndende læsioner. Uanset årsag bør halte dyr adskilles fra flokken og forsynes med passende strøelse. Halthed kan kontrolleres ved regelmæssig klovbeskæring, korrekte smittebeskyttelsesforanstaltninger (infektionssygdomme), afbalanceret foder og passende komfort til køerne (tilstrækkelig båsplads, korrekt gulvbelægning og strøelse).

 

 

  1. M. Garvey, 2022: “Lameness in Dairy Cow Herds: Disease Aetiology, Prevention and Management”; Dairy; 3, pp: 199-210. doi: https://doi.org/10.3390/dairy3010016

  2. M. Hoedemaker et al., 2020: “Abschlussbericht Tiergesundheit, Hygiene und Biosicherheit in deutschen Milchkuhbetrieben – eine Prävalenzstudie (PraeRi)”; https://ibei.tiho-hannover.de/praeri/pages/1

  3. J. P. Wilson, N. J. Bell, 2022: “Use of NSAIDs in the management of lameness in dairy cattle”; Livestock; 27(6). doi: 10.12968/live.2022.27.6.254

  4. D. Nagel et al., 2016: “The use of meloxicam oral suspension to treat musculoskeletal lameness in cattle”; Veterinary Medicine: Research and Reports”; 7, pp:149-155. doi: http://dx.doi.org/10.2147/VMRR.S112200

 

keyboard_arrow_up