HVOR GODT ER
PROTEINRIGT FODER EGENTLIG TIL HUNDE?

Der er flere og flere foderprodukter med højt proteinindhold på markedet. Men hvad er det rigtige proteinniveau for hunde?

Når man taler om "rigtige" proteinniveauer, er det vigtigt ikke kun at tage hensyn til niveauet, men også:

  • Balance og funktion af en række næringsstoffer - såsom fedtstoffer og kulhydrater
  • Proteinkvalitet, især aminosyreprofilen
  • Bæredygtighedsaspekter ved proteinråvaren - animalske proteiner er miljømæssigt dyre

 

Forstå proteinets rolle i foder til hunde

En rask voksen hund med et moderat aktivitetsniveau har brug for mindst 18 % protein på tørstofbasis, og en hvalp i vækst har brug for 25 %, men mange af de højproteinholdige fodertyper overstiger langt disse niveauer.

Kvaliteten af proteinet er afgørende. Hvis du har et afbalanceret protein af høj kvalitet, vil du opfylde behovet for alle de essentielle aminosyrer uden for høje proteinniveauer.

Forståelse af aminosyrernes rolle

Aminosyrer er proteinernes byggesten.

Kroppen består af titusindvis af unikke proteiner, som hver især består af forskellige kombinationer af de 21 aminosyrer. Nogle proteiner består kun af nogle få aminosyrer, mens andre består af over 10.000.

Proteiner i føden nedbrydes til aminosyrer i kroppen, som derefter bruges som byggesten til at opbygge kroppens egne proteiner.

 

Derfor er det vigtigt, at kosten indeholder den rette balance af aminosyrer. Forestil dig, at kroppen har brug for 10.000 blå, 10.000 lilla og 10.000 grønne aminosyrer for at opbygge alle de nødvendige proteiner, men foderet giver kun 10.000 blå, 5.000 lilla og 15.000 grønne. Der vil være nok blå aminosyrer, men der vil være mangel på lilla - hvilket betyder, at kroppen ikke vil være i stand til at opbygge alle de proteiner, den har brug for, og som kræver lilla aminosyrer. Kroppen vil også have flere grønne aminosyrer, end den har brug for, som den bliver nødt til at skille sig af med, hvilket øger belastningen på leveren og nyrerne.

Så den første egenskab ved et højværdiprotein er balance: Har det den rigtige sammensætning af aminosyrer, hverken for mange eller for få af hver slags?

Det næste vigtige aspekt af proteinkvaliteten er fordøjeligheden: Kan kroppen nedbryde proteinet til aminosyrer? Hvis svaret er nej, kan kroppen heller ikke bruge dem. Fordøjeligheden af et protein afhænger både af proteinkilden og den måde, det tilberedes.

Så et afbalanceret protein vil give din hund præcis den mængde af hver aminosyre, den har brug for.

Kvalitet, ikke kvantitet

Det, der betyder noget, er ikke den samlede mængde protein, men tilgængeligheden af essentielle aminosyrer. Hvis proteinet er af høj kvalitet med den rigtige blanding af aminosyrer, kan en mindre samlet mængde opfylde hundens behov. Men hvis proteinkvaliteten er lav med en forkert sammensætning af aminosyrer, er der brug for en større samlet mængde protein for at opfylde kravene til hver enkelt aminosyre. Det betyder et overskud af visse aminosyrer, som enten vil blive brugt til energi eller skal nedbrydes og udskilles.

Overskydende protein, som ikke kan bruges direkte til reparation eller energi, vil blive lagret som fedt. Det er derfor bedre, at foderet har en mindre mængde protein af høj kvalitet end en stor mængde protein af lavere kvalitet.

Vigtigheden af protein, fedt og kulhydrater

Din hund har brug for kulhydrater, fedt og protein. Hvert af disse næringsstoffer har sin egen funktion i kroppen, så det er vigtigt, at foderet er afbalanceret med den rigtige sammensætning.

Proteiner

Proteiner er afgørende for opbygning, vækst, reparation og vedligeholdelse af muskler. De er involveret i produktionen af enzymer og hormoner, som er involveret i forskellige fysiologiske processer, f.eks. fordøjelse og optagelse af næringsstoffer, samt regulerende funktioner som stofskifte, vækst og forplantning. Proteiner bidrager også til produktionen af antistoffer og andre komponenter i immunsystemet, som bidrager til kroppens evne til at forsvare sig mod infektioner og sygdomme. Proteiner er involveret i reparation og vedligeholdelse af forskellige væv, herunder hud, hår og negle.

Kulhydrater og fedt er normalt de primære energikilder, men proteiner kan være en energikilde, når kulhydrat- og fedtreserverne er opbrugt. Kulhydrater og fedt er dog langt mere velegnede som energikilder. Det er også værd at bemærke, at overskydende protein, som ikke bruges til reparation eller energi, vil blive lagret som fedt.

I et foder med højt proteinindhold og lavt kulhydratindhold vil proteinet levere en stor del af den energi, der bedre kan tilbydes af kulhydrater og fedt.

Kulhydrater

Kulhydraternes vigtigste funktion er at give energi. De omdannes til glukose i kroppen og bruges som brændstof. Et eventuelt overskud lagres som glykogen, primært i leveren og musklerne.

Fedt

Selv om kulhydrater er den vigtigste energikilde, bruges fedt også som energireserve. Fedt har et meget højt energiniveau, 9 kalorier pr. gram, hvilket er mere end dobbelt så meget som kulhydrater og protein. Desuden er fedt vigtigt for optagelsen og lagringen af vitaminer.

Kan hunde metabolisere og udnytte kulhydrater?

Tanken bag proteinrigt hundefoder er, at hunden er en moderne udgave af ulven, og derfor bør spise en rovdyrskost rig på kød. Det kan virke som en fristende idé, men den understøttes ikke af forskning. Selvom hunden deler stamtræ med ulven, er det mellem 15.000 og 35.000 år siden, at de begyndte at udvikle sig i forskellige genetiske retninger. I den tid har hunde udviklet sig på mange måder og er blevet mere omgængelige, mindre aggressive og har fået forskellige former og størrelser. 

Nutritional imbalance - risks of feeding raw food to dogs

Evolutionen har ændret hunden og udviklet den til at udnytte flere fødevarer, herunder dem, som mennesker har givet den. Hvis man ser på hundens anatomi, har den flere molarer (bagerste kindtænder), som ikke er nødvendige, når den spiser kød, men som er nødvendige for at male grøntsager.

Nutritional imbalance - risks of feeding raw food to dogs

Den har også en veludviklet tyktarm, som huser et stort antal bakterier, der lever af fibre og kulhydrater og ikke af animalsk protein. I modsætning til ulven producerer hunden også flere enzymer, primært amylase, som nedbryder stivelse og andre kulhydrater.

Nutritional imbalance - risks of feeding raw food to dogs

De fleste mennesker er enige om, at hunde IKKE er obligate, eller ægte, kødædere. Definitionen af dette er at være fuldstændig afhængig af næringsstoffer fra animalske kilder for at overleve, som f.eks. katte er.

Hunde er enten altædende eller fakultative kødædere, og debatten om, hvilken definition der er den rigtige, vil fortsætte. Der er ingen klar skillelinje mellem de to - men en altædende hund er en art, der kan indtage både vegetabilske og animalske fødevarer (som mennesker), mens en fakultativ kødæder er en art, der kan indtage vegetabilske fødevarer, men som foretrækker animalske fødevarer, og derfor bør have en betydelig andel af disse i sin kost.

Hunde kan dog fordøje og udnytte kulhydrater i kosten som en værdifuld energikilde.

Konsekvenser af foder med højt proteinindhold til hunde

Ideen om, at hunde har brug for en proteinrig kost, er ikke bevist. Hunde kan anvende kulhydrater til at få energi, og protein af høj kvalitet giver de nødvendige aminosyrer, uden at man behøver et højere proteinindhold end det anbefalede.

Potentielle sundhedsproblemer på grund af for meget protein

Spørgsmålet er så: er det skadeligt at fodre med højt proteinindhold? 

Det hævdes, at nyrerne belastes af at skille sig af med ubrugte proteiner, men der er ingen videnskabelige beviser for, at det er skadeligt - undtagen for ældre hunde.

Proteiner og bæredygtighed

Diæter med højt proteinindhold er de mest negative, når det kommer til miljøpåvirkning og bæredygtighed. De fleste diæter bruger animalske produkter til at levere størstedelen af proteinet. At producere animalsk protein er dyrt ud fra et miljømæssigt synspunkt, da animalske råmaterialer producerer omkring dobbelt så mange drivhusgasser som vegetabilske råmaterialer.

Ifølge FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) vil verdens efterspørgsel efter animalsk protein blive fordoblet inden 2050 på grund af befolkningstilvækst og øget proteinforbrug pr. indbygger i udviklingslandene. Det er bekymrende, da husdyrbrug er en stor kilde til udledning af drivhusgasser - anslået til mellem 14 og 18 % af alle udledninger - mere end transportsektoren genererer.

Det anbefales bredt, at vi reducerer vores forbrug af animalsk protein. Rapporten fra FN's klimapanel (IPCC) fra 2018 indeholder en række anbefalinger, herunder genplantning af skov, reduktion af bilafhængighed og reduktion af mængden af kød og mejeriprodukter, vi indtager.

I rapporten Nutritional Sustainability of Pet Foods fremhæver Kelly Swanson de negative miljømæssige konsekvenser af kostvaner, der er designet til at give flere næringsstoffer end de fysiologiske behov.

Animalsk protein er dyrt for miljøet. Vi skal naturligvis fodre vores dyr (og os selv) korrekt, men bør vi virkelig fodre dem med mere end det, der er nødvendigt for at opfylde deres behov, og bør vi gøre det med animalsk protein, som har en større miljøpåvirkning?

keyboard_arrow_up