SPECIFIC urinvejsfoder til hunde og katte

SPECIFIC har et komplet sortiment af diæter med lave RSS-værdi, der støtter opløsning og forebyggelse af nye struvitsten, forebyggelse af tilbagefald af calciumoxalat-, urat- og cystinsten samt diæter til behandling af idiopatisk cystitis. Diæterne har et reduceret mineralindhold og inducerer en passende pH-værdi i urinen.

Urinary Range Shot

Forståelse af urinvejsproblemer hos katte og hunde

Urinvejsproblemer hos katte

Urinvejsproblemer hos hunde

Rammer 1-3 % af alle katte hvert år*. Bagvedliggende årsager:

 • Urolithiasis - (tegner sig for 10-15 % af FLUTD-tilfældene*)
 • Bakteriel infektion - (5-15 %*)
 • Idiopatisk cystitis - (55-70 %* **)
 • Blokering i urinrøret
 • Anatomiske defekter
 • Neoplasi

*iCATcareFLUTD Signs, causes and investigation, http://icatcare.org, January 2017

** He et al. 2022. Prevalence, risk factors, pathophysiology, potential biomarkers and management of feline idiopathic cystitis: an update review. Front. Vet. Sci. 9:900847.

Feline LUTD

Rammer 2-3 % af alle hunde hver år*. 

 • Urinvejsinfektion (UTI) og urolithiasis er de mest almindelige årsager*.
 • Mere end 90 % af de urolitter, der ses, er struvit eller calciumoxalat*.
 • Hos hunde med struvit-urolithiasis havde 95 % UVI som underliggende årsag*.

* Ograin, V.L. 2016 “management of canine lower urinary tract disease” ISVMA

Canine LUTD

Ernæringens betydning i behandlingen af sygdomme i de nedre urinveje (LUTD)

American College of Veterinary Internal Medicines anbefalinger fra 2016

Urolitter med struvit-sammensætning bør opløses medicinsk, medmindre...

 • Lægemidler eller foder til opløsning ikke kan administreres eller er kontraindiceret
 • Urolitterne kan ikke blandes tilstrækkeligt i pH-modificeret urin
 • Der er foreligger en ukontrollerbar infektion

International Cat Care siger følgende om behandlingen af idiopatisk cystitis hos katte:

Det har vist sig, at den bedste måde at håndtere katte med FIC på er at anvende multimodal behandling og foretage en række forskellige ændringer for at reducere sandsynligheden for tilbagevendende episoder af FIC.

Selvom medicinsk behandling kan anvendes og være til hjælp i nogle situationer, er det ikke en sygdom, der reagerer på medicin.

Mange lægemidler kan i starten se ud til at virke, da de kliniske tegn har en tendens til at forsvinde spontant hos de fleste ramte katte, men langtidsstudier har vist, at få, hvis nogen, lægemidler har nogen reel effekt på denne sygdom.

I stedet er det vigtigt at koncentrere sig om kosten og miljøet og erkende, at disse aspekter spiller en afgørende rolle.

Betydningen af væskeindtag

Øget væskeindtag og urinmængde er gavnligt for behandlingen af alle typer urolithiasis.

En stigning i vandindtaget er forbundet med:

 • Øget urinmængde
 • Reduceret koncentration i urinen
 • Øget frekvens af urinering
 • Reduceret opholdstid for urin i blæren
 • Fodre med vådfoder - (indeholder ca. 70-80 % fugt), ekstra vand kan tilsættes vådfoderet.
 • Tilsæt vand til tørfoder (tilsæt ≥ 2 gange volumen af tørfoderet som vand) Introducer mere vand gradvist for at tilvænne katten/hunden.
 • Giv en diæt med højt natriumindhold
  • Anbefales ikke ved samtidige tilstande, der er følsomme over for højt natriumindhold (nedsat hjerte- eller nyrefunktion).
  • Forbundet med øget urinudskillelse af calcium i tilfælde med calciumoxalatproblemer og øget cystinuri i tilfælde med cystinsten!
  • Øget natriumindtag anbefales kun i en kort periode på 3-6 måneder*.
 • Tilbyd vandfontæner, ekstra vandskåle eller vand med smag (tilsat bouillon) for at øge kattens indtag af drikkevand (afhængigt af den enkelte kats præferencer).

ACVIM consensus: High moisture diets are preferred over high sodium diets *

* Lulich JP et al (2016) ACVIM Small Animal Consensus Recommendations on the Treatment and Prevention of Uroliths in Dogs and Cats. J Vet Intern Med 2016, 30(5):1564-157

Måling af urinmætning (RSS)

Under Saturated Urine Sample

LAV RSS-VÆRDI (<1)

Undermættet

Opløsning

Der dannes ikke nye krystaller, eksisterende krystaller opløses

Under Saturated Urine Sample

MODERAT RSS-VÆRDI

Metastabil mætning

Metastabil løsning

Der dannes ikke nye krystaller, eksisterende krystaller vokser

Under Saturated Urine Sample

HØJ RSS-VÆRDI

Overmættet

Formation

Nye krystaller dannes, eksisterende krystaller vokser

Urinmætning er en vigtig faktor for krystaldannlse. RSS giver et objektivt mål for sandsynligheden for, at en urin danner krystaller.

RSS måler urinens pH-værdi og 12 egenskaber ved urinen, herunder koncentrationen af Ca, Mg, P, Na, K, ammonium, sulfat, citrat, urat, oxalat, kreatinin og klorid. Et computerprogram beregner derefter graden af urinmætning (=RSS).

Jo højere RSS-værdien er, jo højere er urinens mætningsgrad, og jo større er risikoen for krystaldannelse.

 • Hvis RSS er mindre end 1 (mindre end opløselighedsproduktet), er urinen "undermættet". Ved undermætning dannes der ingen krystaller, og eksisterende krystaller opløses.
 • Hvis RSS ligger mellem 1 og dannelsesproduktet (2,5 for struvit og 12 for calciumoxalat), er urinen metastabil. I denne zone dannes der ikke nye krystaller, men eksisterende krystaller fortsætter med at vokse, og ingen krystaller opløses.
 • Hvis RSS-værdien er højere end dannelsesproduktet, kaldes urinen 'overmættet'.  I denne zone vil nye krystaller dannes spontant. Eksisterende krystaller vil vokse, og ingen krystaller vil opløses.

Mål for behandling af urinsten/-krystaller gennem kosten

Behandling af urinsten og -krystaller med henblik på opløsning og/eller reducering af tilbagefald har til formål at opnå undermættet urin (til opløsning og reduktion af tilbagefald) eller urin med metastabil mætning (til reduktion af tilbagefald) igennem:

 • Reduktion af urinens koncentration af krystalkomponenter
 • En øgning af urinvolumen
 • Induktion af en ideel pH-værdi i urinen

Den ideelle urin-pH og relevante krystalkomponenter varierer mellem forskellige typer krystaller, men øget urinvolumen er effektivt til at reducere risikoen for krystaldannelse for alle typer krystaller.

HÅNDTERING AF FORSKELLIGE TYPER URINSTEN/-KRYSTALLER

Struvitsten/struvitkrystaller

 • Indholdsstoffer: magnesium, fosfor og ammonium
 • Struvitkrystaller dannes i et alkalisk miljø
 • Struvit kan være forbundet med urinvejsinfektioner (især hos hunde!!)

 

Struvitkrystaller og -sten kan forebygges og opløses i et surt miljø

Behandling af struvitter gennem foderet

Katte

Sterile struviturolitter - diagnosticeres hovedsageligt hos katte

Kan opløses og tilbagefald reduceres ved at fodre med en "anti-struvitdiæt":

 • Lave niveauer af magnesium og fosfor i kosten
 • Inducering af en sur pH-værdi i urinen < 6,4
 • Øgning af urinvolumen

For at reducere risikoen for tilbagefald af steril struvit-urolithiasis er det nødvendigt med langvarig fodring med en anti-struvitdiæt.

Hunde

Infektionsinduceret struvitsten - (diagnosticeres hovedsageligt hos hunde) 

Kan behandles og opløses ved:

 • Behandling af infektionen med antibiotika
 • Opløsning af stenene/krystallerne ved hjælp af en struvitopløselig diæt

Når infektionen, stenene, krystallerne og de kliniske tegn er forsvundet, bør fokus være på at forebygge tilbagevendende urinvejsinfektioner (den primære årsag til infektionsinduceret struvit-urolithiasis) for at reducere risikoen for tilbagefald. Regelmæssig overvågning af forekomsten af urinvejsinfektioner (ved hjælp af urindyrkning) anbefales.

I modsætning til sterile struvitsten anbefales det ikke at fortsætte med langvarig fodring med en anti-struvitdiæt for at reducere tilbagefald af infektionsinduceret struvit-urolithiasis.

 

Calciumoxalatsten/-krystaller

 • Indholdsstoffer: calcium, oxalat
 • Oxalat metaboliseres fra aminosyren glycin
 • To typer af calciumoxalatkrystaller:
  • mono-hydrat (håndvægt/oval form)
  • dihydrat (konvolut /oktaedrisk form)

Urinens pH-værdi påvirker ikke opløseligheden af Ca-oxalat, men sur urin er forbundet med øget udskillelse af calcium i urinen.

Calciumoxalat kan ikke opløses!

Forekomsten af calciumoxalat stiger med alderen. Hos hunde er forekomsten højere hos hanhunde, og visse racer (schnauzer, terrier, malteser, shih tzu) er mere tilbøjelige til at udvikle calciumoxalater.

Ætiologien bag calciumoxalat er stadig ikke fuldt forstået, men hypercalciuri ser ud til at spille en vigtig rolle.

Calciumoxalat kan dannes i

 • høje koncentrationer af calcium og oxalat i urinen
 • lav pH-væri i urinen (forbundet med øget udskillelse af calcium i urinen)
 • lav koncentration af inhibitorer (f.eks. citrat) eller tilstedeværelse af promotorer (f.eks. urinsyre).

Calciumoxalatsten har ofte underliggende årsager (hypercalcæmi, hyperparathyroidisme, distal renal tubulær acidose, absorptiv hypercalciuri, renal calciumlækage).

Cehandling af calciumoxalatsten/-krystaller gennem kosten

Da calciumoxalat ikke kan opløses, fokuserer foderbehandlingen på at reducere risikoen for tilbagefald.

 • Reduceret mængde protein
  • Mindre indtag af glycin, der kan omdannes til oxalat
  • Proteinreduktion er forbundet med nedsat calcium i urinen og øget citratkoncentration i urinen
 • Induktion af urin-pH på 6,5-7,5 (for at forhindre høj Ca-udskillelse i urinen ved lav urin-pH)
 • Lavt natriumindhold (højt natriumindtag øger udskillelsen af Ca i urinen)
 • Tilsat kaliumcitrat (citrat holder calcium i opløsning, og kaliumcitrat kan hæve pH-værdien i urinen)
 • Øgning af urinmængden

Spiller omega-3 fedtsyrer fra fiskeolie (EPA & DHA) en rolle i at reducere tilbagefald af calciumoxalat?

I et studie* med raske katte blev en kontroldiæt suppleret med fedtsyrer (0,1 % arachidonsyre, 0,09 % EPA og 0,18 % DHA):

 • Nedsat partikelindhold i urinen, kalciumkoncentration i urinen og RSS for struvitter
 • Øget modstandsdygtighed over for dannelse af calciumoxalat

I en gennemgang af humane studier** var tilskud med flerumættede fedtsyrer, især EPA og DHA, ofte forbundet med reducerede calcium- og oxalatkoncentrationer i urinen, og det reducerede tilbagefald af calciumoxalatproblemer i et studie af personer med tidligere problemer.

* Hall JA, Brockman JA, Davidson SJ, MacLeay JM, Jewell DE (2017) Increased dietary long-chain polyunsaturated fatty acids alter serum fatty acid concentrations and lower risk of urine stone formation in cats. PLoS ONE 12(10): e0187133. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187133

** Rodgers AL & Siener R (2020) The efficacy of polyunsaturated fatty acids as protectors against calcium oxalate renal stone formation: a review. Nutrients 2020, 12, 1069; doi:10.3390/nu12041069

Uratsten/krystaller

 • Urolithiasis med ammoniumurat, natriumurat og urinsyre
 • Fælles komponent: urat
 • Uratkrystaller dannes i sur urin, når der er en høj koncentration af urat i urinen.

Ammoniumuratkrystaller kan opløses.

Urat i urinen metaboliseres fra puriner (nukleotider, der findes i DNA), som stammer fra kroppens eget protein og fra kosten (især proteinkilder som kød og fisk er rige på puriner).

Hos normale, raske hunde omdannes puriner i leveren til allantoin (som er letopløseligt).

Uratsten er mere almindelige hos dalmatinere og engelsk bulldogs og hos hunde med portosystemiske shunts eller leversygdom.

Hos dalmatinere og hunde med leversygdom eller levershunts nedbrydes puriner ikke helt til allantoin, men til urat, som er mindre opløseligt, især i et surt miljø.

Behandling af uratsten/-krystaller gennem kosten

Behandling gennem kosten for at opløse uratsten og reducere risikoen for tilbagefald har til formål at:

 • Reducere indtag af puriner i kosten gennem:
  • Reduktion af proteinniveauet (kilde til puriner og ammonium)
  • Brug af råvarer med lavt purinindhold, som æg og ris
 • Fremkalder en basisk urin-pH på 6,5-7,5 for bedre opløselighed af urat
 • Øget urinvolumen er gavnligt

Cystinsten/-krystaller

 • Cystin - en svovlholdig aminosyre (som også kan metaboliseres fra methionin)
 • Cystinkrystaller er flade, farveløse sekskantede krystaller - mikroskopisk kan de let overses ved høj lysintensitet
 • Cystinsten er ikke altid synlige på almindelige røntgenbilleder, og diagnosen kan kræve røntgen med kontrast eller ultralyd.
 • Cystin-urolithiasis er resultatet af en arvelig defekt i den renale tubulære reabsorption af cystin fra præurinen.
 • Cystin-urolithiasis findes hyppigere hos hanhunde; disponerede racer er engelsk bulldog, gravhund, mastiff, newfoundlænder og staffordshire bull terrier.

Cystinkrystaller dannes i sur urin og kan opløses.

Behandling af cystin-urolithiasis gennem kosten

Opløsning af cystinsten og reducering af tilbagefald gennem foderet er rettet mod:

 • Reduktion af protein i kosten for at reducere indtaget af svovlholdige aminosyrer cystin og methionin
  Induktion af en urin-pH på 7,5 for bedre opløselighed af cystin
  Øgning af urinvolumen
  Undgå højt natriumindtag, da det kan øge cystinuri

Tilførsel af tilstrækkelig taurin og L-carnitin anbefales (da katte/hunde producerer taurin og L-carnitin fra methionin).

Blandede sten

Urolitter kan indeholde 2 eller flere forskellige typer krystaller

Blandede sten har ofte et centrum bestående af en type krystal omgivet af et ydre lag bestående af en anden type krystal

 • Blandede sten kan generelt ikke opløses og skal fjernes kirurgisk

 • Forebyggelse af tilbagefald bør fokusere på krystaltypen i centrum (= den oprindelige årsag)

Betydningen af og formålet med behandling af idiopatisk cystitis hos kat (FIC) gennem kosten

Målet med behandlingen af FIC er at reducere sværhedsgraden og hyppigheden af tilbagevendende episoder med kliniske tegn.

Multimodal behandling af idiopatisk cystitis hos kat (FIC)

Multimodal behandling af FIC skal anbefales og omfatter:

 • Multimodal tilpasning af miljøet (MEMO) for at reducere stress
 • Medicinering
 • Smertestillende, antiinflammatorisk og/eller krampeløsende medicin
 • Feromoner i miljøet og andre lægemidler til at reducere stress
 • Behandling gennem korrekt kost

Multimodal miljøtilpasning

MEMO betragtes som den vigtigste behandling af FIC og baseres på:

 • Skab steder, hvor katten føler sig tryg (gemmesteder, forhøjede steder)
 • Forudsigelige rutiner
 • I husholdninger med flere katte: flere kattebakker, mad- og vandskåle (mere end 1 pr. kat)
 • Legetøj, aktivitetsspil med mad
 • Social interaktion og leg med ejeren
 • Rene kattebakker (på hver etage) med det rigtige grus til katten
 • Kradsetræer
 • Behagelige dufte, begrænset støj

 * He et al. 2022. Prevalence, risk factors, pathophysiology, potential biomarkers and management of feline idiopathic cystitis: an update review. Front. Vet. Sci. 9:900847.

Kostens betydning i multimodal behandling

Kosten spiller en vigtig rolle i den multimodale behandling af FIC:

 • Fodring med vådfoder og/eller øget væskeindtag: I e prospektiv studie blev 54 katte med FIC fodret med enten vådfoder eller tørfoder i 1 år. 11 % af de katte, der fik vådfoder, havde tilbagevendende episoder med FIC, hvilket var betydeligt lavere end 39 % af de katte, der fik tørfoder*. 
 • Glycosaminoglykaner (GAG'er): Katte med FIC har lavere koncentrationer af GAG'er i deres urin og et tyndere naturligt beskyttende lag af GAG'er, der dækker blærevæggen. I et kontrolleret, dobbeltblindt studie sås en positiv effekt af GAG-tilskud hos enkelte katte, selvom et samlet tilskud af glucosamin i 6 måneder ikke reducerede tilbagevendende episoder af FIC sammenlignet med kontrolgruppen. ** 
 • Omega-3 fedtsyrer EPA & DHA: FIC er forbundet med inflammation i blæren og øgede serumniveauer af inflammatoriske cytokiner. Eftersom omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA kan hjælpe med at understøtte kroppens antiinflammatoriske processer, er hypotesen, at et øget indtag af EPA og DHA har en gavnlig effekt på katte med FIC. Der findes endnu ingen kontrollerede studier, der kan bevise dette.

*Markwell JP et al. (1999) Clinical evaluation of commercially available urinary acidification diets in the management of idiopathic cystitis in cats. JAVMA 214 (3): 361-5

** Gunn-Moore DA, Shenoy CM (2004) Oral glucosamine and the management of feline idiopathic cystitis. JFMS 6: 219-225.

The Role of Nutrition in Managing Lower Urinary Tract Disease

Kurset dækker virkningerne af sygdomme i de nedre urinveje og ernæring med hensyn til umiddelbar og langsigtet diætbehandling.

Tilmeld dig til Dechra Academy

Hvis du allerede har tilmeldt dig Dechra Academy, kan du gå direkte til kurset:

Access the module on managing Lower Urinary Tract Disease

 

Dechra Academy The Role of Nutrition in Managing Allergies and Atopic Dermatitis

Dechra Academy tilbyder en række onlinekurser, herunder dette kursus om urinvejssygdomme

SPECIFIC foder til behandling af urinsten/-krystaller og idiopatisk cystitis hos katte (FIC)

SPECIFIC FODER TIL BEHANDLING AF URINVEJSPROBLEMER 

 
  MÅL

TIL HUNDE 

TIL KATTE

Struvit

 

Opløsning*

CCD - Struvite Management

FCD, FCD-L , FCW & FCW-P
Crystal Management &
FSW - Struvite Dissolution

Reduktion af recidiv** CCD - Struvite Management FCD, FCD-L , FCW & FCW-P
Crystal Management
Reduktion af recidiv ved overvægt   FCD-L Crystal Management Light
FRD Weight Reduction
Calciumoxalat Reduktion af recidiv CKD & CKW
Heart & Kidney Support
FKD, FKW & FKW-P Kidney Support
Urat Opløsning og reduktion af recidiv CDD Food Allergen Management
CKD & CKW Heart & Kidney Support
FKD, FKW & FKW-P Kidney Support
Cystin Opløsning og reduktion af recidiv CKD & CKW Heart & Kidney Support FKD, FKW & FKW-P Kidney Support

 

* Struviturolithiasis hos hunde er næsten altid sekundær til en urinvejsinfektion (UTI). Brug af antibiotika er nødvendigt for at løse infektionsfremkaldte struviturolitter.
** For at reducere risikoen for tilbagefald af infektionsinduceret struviturolithiasis hos hunde er overvågning for UVI af afgørende betydning. I modsætning til steril struviturolithiasis hos katte er langvarig fodring med en anti-struvitdiæt ikke nødvendig for at reducere tilbagefald af infektionsinduceret struviturolithiasis hos hunde.

 

Idiopatisk Cystit hos katte

FCW & FCW-P Crystal Management
FXW & FXW-P Adult
Hvis der er mistanke om struvitkrystaller eller en historie med urolithiasis eller urethrale propper, skal
FCW/FCW-P bruges i stedet for FXW/FXW-P

 

SPECIFIC urinvejsfoder - FAQ's

Ammonium-urolithiasis fremmes af høje koncentrationer af ammonium og urat i urinen og en lav pH-værdi i urinen. Hos raske dyr omdannes puriner (fra DNA) til allantoin. Hos dyr med nedsat leverfunktion eller levershunt omdannes puriner ikke til allantoin, men til urat. Hos katte er årsagen dog normalt ukendt. Produktion af sur og koncentreret urin kombineret med en kost, der er rig på puriner (f.eks. lever), beskrives som årsagen.

Retningslinjerne for en diæt til opløsning og forebyggelse af ammoniumurat er som følger:

 • brug af råvarer med lavt purinindhold, f.eks. æg, mejeriprodukter og ris
 • en diæt med lavt proteinindhold for at reducere indtaget af puriner og en reduktion af ammoniumniveauet i urinen
 • Induktion af en urin-pH i området 6,5-7,5 for at fremme uratopløseligheden

Ud over de specifikke retningslinjer for forebyggelse af uratdannelse, der er nævnt ovenfor, er det generelle råd at forebygge krystaldannelse ved at give katten rigeligt med vand gennem kosten. Det øger urinmængden og gør urinen mindre koncentreret. Øget vandoptagelse kan opnås ved at give katten vådfoder (canflex/pouch) eller ved at lægge tørfoder i blød i vand. At give katten vådfoder øger vandoptagelsen mest, især hvis man blander lidt ekstra vand i vådfoderet.

De diæter, vi anbefaler til urolithiasis forårsaget af ammoniumurat hos katte: SPECIFIC Kidney Support FKD/FKW/FKW-P

SPECIFIC Kidney Support (FKD/FKW/FKW-P) kan ordineres til at opløse og forebygge tilbagefald af ammoniumuratsten hos katte. Disse diæter er ikke udelukkende fremstillet af råvarer med lavt purinindhold, men på grund af det reducerede proteinindhold og induktionen af en højere pH-værdi i urinen er de velegnede til forebyggelse af uratsten.

Det anbefales regelmæssigt at kontrollere urinens pH-værdi, densitet, forekomst af krystaller, urinvejsinfektion og eventuelle nye sten. Retningslinjen er at holde urindensiteten under 1,030 og urinens pH-værdi mellem 6,5 og 7,5. Hvis kattens urin-pH er for lav, kan kaliumcitrat hjælpe med at gøre urinen mere basisk. Startdosis er 2 gange 50-75 mg/kg BW (to ugers overvågning og pH-styret justering ønskes).

Da uratsten ofte er forårsaget af nedsat leverfunktion, anbefales det, at kattens leverfunktion overvåges. Ud over en diæt kan allopurinol gives til dyr med tilbagevendende uratsten, men det er usædvanligt hos katte.

Først og fremmest er det vigtigt at bemærke, at forekomsten af struvit i kattens urin ikke er alarmerende. Selv hos raske katte uden urinvejsproblemer kan der være struvitkrystaller i urinen. Det bliver først problematisk, når der er en stor mængde struvitkrystaller, og når de danner aggregater.

Tilstedeværelsen af krystaller kan ikke betragtes som en sygdom. Struvitkrystaller findes i urinen hos både stendannere og ikke-stendannere (Carbone M.G. Phosphocrystalluria and urethral obstruction in the cat. J. Am. Vet. Med. Assoc 1965: 147: 1195-1200). Udviklingen af struvitproblemer skyldes ikke kun tilstedeværelsen af struvitkrystaller, men også at der er flere indbyrdes forbundne komplekse fysiologiske og patogene faktorer involveret (såsom tilstedeværelsen og/eller fraværet af inhibitorer og promotorer af krystaludfældning og -aggregering). Som Allen og Kruger også påpeger: "Opdagelse af krystaller i urinen betyder ikke, at en kat senere vil udvikle urolithiasis. Krystaller i urinen hos katte med normal anatomi og fysiologi i urinvejene har normalt ingen klinisk betydning (Allen T.A. & Kruger J.M. Feline Lower Urinary Tract Disease in: Small Animal Clinical Nutrition (Eds Hand, Thatcher, Remillard and Roudebush), 2000, Mark Morris Institute).

Tilstedeværelsen af struvitkrystaller kan være resultatet af en urinvejsinfektion. Det anbefales derfor at tjekke dette.

Forekomsten af uratkrystaller hos katte er ret sjælden, så det anbefales at fokusere foderbehandlingen på at reducere uratkrystaller. Uratkrystaller kan kun udfældes, når urinen er sur, og de dannes ofte som følge af leversygdom. Det anbefales at tjekke kattens nuværende foder, og om den har leverproblemer.

Til forebyggelse af uratsten og -krystaller anbefales SPECIFIC Kidney Support FKW. Da det er et vådfoder, vil det give en mere fortyndet urin og dermed reducere risikoen for alle former for urolithiasis. Det anbefales at prøve at blande lidt mere vand i FKW for at øge vandindtaget og reducere urinvejsproblemer yderligere.

Calciumoxalatsten (urolithiasis) er forårsaget af høje koncentrationer af calcium og oxalat i urinen. Eksisterende calciumoxalatsten kan ikke opløses og skal fjernes kirurgisk. En diæt anbefales for at forhindre tilbagefald.

Retningslinjerne for en diæt til forebyggelse af calciumoxalat hos katte er som følger:

 • Et lavt proteinindhold i kosten, da aminosyren glycin er en forløber for oxalat.
 • Induktion af en urin-pH mellem ca. 6,5 og 7,5, da alt for sur urin kan forårsage kalciuri.
 • Lavt natriumindhold i kosten for at forebygge kalciuri.

Ud over de specifikke retningslinjer for forebyggelse af calciumoxalatdannelse, der er nævnt ovenfor, gælder også de generelle råd for at modvirke krystaldannelse, såsom at give katten masser af vand sammen med kosten. Det vil øge urinmængden og gøre urinen mindre koncentreret. Øget vandoptagelse kan opnås ved at give katten vådfoder (canflex/pouch) eller ved at opbløde tørfoder i vand.

Det anbefales desuden, at man regelmæssigt kontrollerer urinens pH-værdi, tilstedeværelsen af krystaller, urinvejsinfektion og eventuelle nye sten. Hvis urinens pH-værdi er lavere end 6,5, kan man give kaliumcitrat for at hæve urinens pH-værdi en smule. Rådet er at holde urindensiteten under 1,030.

I tilfælde af tilbagevendende calciumoxalatsten er det tilrådeligt at undersøge, om der er underliggende årsager til en forstyrrelse i calciumbalancen, som muligvis kan behandles.

De diæter, vi anbefaler til calciumoxalatproblemer hos katte er: SPECIFIC Kidney Support FKD/FKW/FKW-P

SPECIFIC Kidney Support (FKD/FKW/FKW-P) er beregnet til forebyggelse af tilbagefald af calciumoxalatsten hos katte. Dette nyrefoder er meget velsmagende og er velegnede til forebyggelse af calciumoxalatsten ved et reduceret protein- og natriumindhold samt inducering af en alkalisk pH-værdi i urinen.

Hvis kattens urin-pH er for lav, kan kaliumcitrat hjælpe med at gøre urinen basisk og holde calcium og oxalat i opløsning. Retningslinjen er en urin-pH mellem 6,5 og 7,5, startdosis af kaliumcitrat to gange 50-75 mg/kg.

Dosis er en startdosis, og det er ønskeligt med god overvågning/justering (pH-kontrol, to ugers overvågning).

 

For yderligere information, herunder svar på SPECIFIC spørgsmål:

Gå til SPECIFIC FAQ side

keyboard_arrow_up